IMAGINE...

... Een podium voor iedereen

 

Theatre for Development is een proces, waarbij theater wordt ingezet met én door groepen mensen. Participatieve drama technieken, zoals beeldentheater (image work) en forumtheater, maken hier onderdeel van uit. Ze zijn gericht op interactie, leren en ontwikkelen.

Deze technieken bieden gelegenheid aan de deelnemers om hun verhaal te vertellen en hun zorgen te delen. In een veilige omgeving zoeken zij samen naar constructieve manieren om met lastige situaties, hun zorgen of problemen om te gaan (rehearsal for life).

Wanneer de groep toewerkt naar een (forum)voorstelling, geeft het hen de kans hun stem, verhaal ook aan anderen te laten horen.

Door anderen actief te betrekken bij belangrijke kwesties, zullen zij zichzelf en de ander beter gaan begrijpen en samen tot geschikte oplossingen of alternatieven kunnen komen voor de situatie. 

 

Vanaf februari 2022 werk ik samen met Stichting Formaat in het theateratelier met de empowermentgroep in de Pauluskerk in Rotterdam.