IMAGINE...

... Een podium voor iedereen

... Alle ruimte om te groeien

... Stralende kinderen vol zelfvertrouwen

... Jongeren met veerkracht en hoop

 

Veerkracht, vertrouwen en een stem

Met mijn achtergrond in ‘Theatre for Development’ zet ik theater in om kinderen en jongeren, die in kwetsbare situaties opgroeien, een stem te geven; om hun veerkracht en vertrouwen te vergroten. Want alle kinderen hebben recht op een goede start, waarin zij zichzelf kunnen, mogen en durven zijn.

Drama activiteiten zijn bij uitstek geschikt om vertrouwen in jezelf en de mensen om je heen te krijgen. Ze helpen bij het aanleren van emotionele en sociale vaardigheden. Ze zorgen voor plezier, creativiteit en positieve energie.

Drama zorgt voor empowerment; geloven in jezelf en weten waartoe je in staat bent. Je ervaart en leert dat je er mag zijn, precies zoals je bent.

 

Kinderen en jongeren

Ik faciliteer workshops waarbij ik drama en improvisatie theater inzet t.b.v. sociale en emotionele vaardigheden met groepen kinderen en jongeren tijdens en na school.

 

Voor kinderen en jongeren op taalscholen, richt ik de workshops op sociaal emotionele vaardigheden én het vergroten van hun woordenschat, spreekvaardigheid en het durven spreken van de nieuwe taal.

 

Participatief drama

Met verschillende groepen gebruik ik participatieve drama technieken, zoals image work en forumtheater. Deze technieken geven deelnemers de kans om in een veilige omgeving hun verhaal te vertellen en samen (met het publiek) op zoek te gaan naar manieren om met lastige situaties, problemen of dilemma's om te gaan (rehearsal for life).

 

Teambuilding

Voor teams faciliteer ik drama workshops t.b.v. teambuilding. Teams leren elkaar kennen van een heel andere kant, ervaren de kracht van samen en de kunst van het falen.

 

Imagine unlocking the power to be who you are!